Bestelwijzer

Welke brandblusser heb ik nodig?

 

Vaak vragen mensen zich af welke brandblusser zij nodig hebben voor thuis, onderweg of op het werk. Bij de keuze van een brandblusser moet eerst worden gekeken naar het soort brand dat kan ontstaan. Een brand kunnen ​we onderverdelen in de volgende brandklassen:

 

Brandklasse A (vaste stoffen)

 

              

Brandklasse B (vloeistoffen)

 

   

  Brandblussers die geschikt zijn: 
schuimblussers 
poederblussers.
    Brandblussers die geschikt zijn: 
schuimblussers 
poederblussers 
CO2-blussers.

Voorbeelden: papier, hout, textiel.

 

Voorbeelden: olie, benzine was en kunststoffen.

 

Brandklasse C (gassen)

 

     

Brandklasse D (metalen)

 

   
  Brandblussers die geschikt zijn: 
poederblussers 
CO2-blussers
    Brandblussers die geschikt zijn: 
metaalbrandblussers.

Voorbeelden: aardgas, LPG, butaan, propaan.

 

Voorbeelden: aluminium, natrium, magnesium.

 

Brandklasse F (olie en vetten)

 

             
  ​Brandblussers die geschikt zijn: 
vetblussers.
         

Voorbeelden: frituurbrand.


 


 

De verschillende eigenschappen van blusstoffen

 

Naast de diverse brandklassen zijn ook de eigenschappen van de blusstof van belang wanneer het gaat om het maken van een juiste keuze. Blusstoffen zoals bluspoeder zorgen voor aanzienlijk meer nevenschade bij gebruik, maar kunnen voor de meeste brandklassen worden ingezet. De meeste schuimblussers zijn enkel geschikt voor brandklasse A en B, maar veroorzaken bijna geen nevenschade.

 

        Geschikt voor brandklasse:
Type blusser Nevenschade Kans op herontsteking Gebruiksgemak A B C D F
Schuimblusser Weinig Nee Groot Ja Ja* Nee Nee Nee
Poederblusser Veel Ja Matig Ja Ja Ja Nee Nee
CO2-blussers Geen Ja Matig** Nee Ja Nee Nee Nee
Vetblusser Weinig Nee Groot Ja Nee Nee Nee Ja

 

* Sproeischuimblussers gevuld met ExtRA eco 3% en Bioversal QF-mx zijn niet geschikt voor het blussen van in water oplosbare stoffen zoals alcoholen. In dit geval moet een schuimblusser met alcoholbestendig of all-purpose schuim worden gebruikt. In niet-vorstvrije ruimten moet een vorstbestendig dit kan premix zijn van water, afff en vorstbeschermer, Imprex of Towasol.

** Koolzuursneeuw (C02) is zwaarder dan lucht en kan zich in laag gelegen ruimten verzamelen. Er bestaat verstikkingsgevaar voor de mens in kleine ruimten.